Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas Pet sex chat

Posted by / 25-Dec-2017 13:04

Talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas

It is the people from whom democratic governments draw strength and this administration is no exception.

Ang Talumpati sa Kalagayan ng Bansa na binibigay ng Pangulo ng Pilipinas taong-taon sa isang magkasamang sesyon ng Kongreso ay isang halimbawa ng talumpating iyon.

Ito ang konteksto ng paglapit ko sa inyo sa araw na ito. Ang inyong mga trabaho, mga propesiyon, at ang inyong mga negosyo ay nasa bansang ito. Para gamitin ang isang venture capital phrase, ang ating bansa ngayon ay nagsimula nang nakasuot ng diapers, at ngayon ay naka-shorts na tayo.

Ang desisyon n’yo ay hindi naiiba sa desisyon ng isang namumuhunan sa Pilipinas. At ang tanong para sa atin bilang isang bansa ay, “Papaano tayo makakarating mula sa pagsuot ng shorts sa pagsusuot pantalon, at sino ang tao na makakapagdala sa atin doon?

So doon ko naalala ‘yung kuwento nitong kababayan natin na hindi masyado marunong mag-Ingles pagpunta ng Amerika. Hindi po ako nakakalimot: Noong huling Presidential elections, ang pagkapanalo ko po sa absentee votes, overwhelming.

So, pinuntahan niya ‘yung kaibigan niya na matagal nang nandoon. Kaya sa inyo pong lahat na nakihakbang, at patuloy na nakikihakbang sa Daang Matuwid, lalong dito sa Japan: Maraming-maraming salamat po sa oportunidad.

talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-38talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-10talumpati ng mga dating pangulo ng pilipinas-42

There are many amongst us who advance the assessment that the problems that bedevil our country today which need to be addressed with urgency, are corruption, both in the high and low echelons of government, criminality in the streets, and the rampant sale of illegal drugs in all strata of Philippine society and the breakdown of law and order. For I see these ills as mere symptoms of a virulent social disease that creeps and cuts into the moral fiber of Philippine society.